Det er ved at bliv en privat hjemmeside for familien koldinghus

Inden dødsfald sker.

Inden dødsfaldet.

 

¨Døden er noget vi taler om, da det er ikke et tabu emne.¨

 

Har du selv overvejet, hvordan den sidste afsked med dig skal foregå?

Mange har svært ved at tale om døden, men fakta er – at den indhenter os alle før eller siden.

Hvorfor så ikke tage beslutningen om, hvordan du kunne tænke dig at alt skal forløbe?

Døden kan komme helt uventet og det kan være ekstra svært for de efterladte oven i sorgen, at skulle tage stilling til en masse praktiske spørgsmål som skal løses ”her og nu”. 

 • Hvordan skal din kiste se ud

 • Skal kisten pyntes med blomster

 • Skal du begraves (kisten med dig nedsænkes i jorden) eller bisættes (du brændes sammen med kisten)

 • Hvis du vil bisættes, skal du i så jorden i urne, eller skal din aske spredes over åbent hav

 • Hvordan skal en evt. urne se ud

 • Hvilket tøj vil du have på

 • Skal der være en højtidelighed i kirke, kapel, privat arrangement eller slet ingen

 • Skal en præst forrette højtideligheden, skal der holdes tale, spilles musik eller blot være stilhed

 • Skal der synges salmer – og hvilke. Har du specielle musikønsker til højtideligheden

 • Ønsker du annoncering i avis/afdøde.dk

 • Ønsker du en sammenkomst med mad og drikke.


efter højtidelighed – og hvor alle disse spørgsmål er nogle,

dine efterladte skal tage stilling ting til indenfor de første døgn efter din død.

Det er derfor en stor hjælp for dine pårørende, hvis du allerede har taget stilling og du sikrer dig også, at alt foregår i din ånd –  ikke mindst efter dine ønsker.

Du har mulighed for enten selv eller sammen med os, at udfylde formularen ”Min sidste vilje”. Du beholder originalen og opbevarer den et sted, som dine pårørende kender til – eller evt. hos din advokat.

Du er velkommen til at lade os opbevare en kopi i forretningen, hvis du ønsker dette.
Min Sidste Vilje

Det er også vigtigt at vide, hvorvidt du er organdonor og/eller har doneret dit legeme til Anatomisk Institut.

Ordningen fungerer ved at nulevende personer donerer deres afsjælede legeme til brug for undervisning af kommende læger og til forskning. 

Vejledning om donation findes rådgivning og information om højtidelighed og begravelse, information til pårørende, anonymitet, fortrydelse, udfyldelse af erklæring m.v.
Testamentarisk erklæring til udfyldelse kan rekvireres via denne formular.

Fakultetets donationsordning varetages af Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, som modtager disse donationer med stor taknemmelighed. 

Det er muligt at være registreret som både organ- og legemes donator. Organdonation går naturligvis forud for legemesdonation. Det betyder, at hvis det er muligt at udtage organer, når døden indtræder, vil dette blive gjort, og vi har ikke mulighed for at anvende legemet efterfølgende. Udtages der ikke organer, vil legemet tilgå Anatomisk Institut.


Ring endelig til os på 51 33 99 77 uanset tidspunkt, hvis du har brug for råd og vejledning eller blot har nogle spørgsmål.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend