Det er ved at bliv en privat hjemmeside for familien koldinghus

Dine overvejelser.

Skal det være bisættelse eller begravelse


Som professionel bedemand rådgiver vi dig/jer til at overveje om den afdøde enten skal bisættes eller begraves. Hvis den afdøde ikke allerede inden dødsfald har tilkendegjort hvorvidt vedkommende vil bisættes eller begraves, er det op til dig/jer, at beslutte hvorvidt den afdøde skal bisættes eller begraves. Mange kender ikke til forskellen mellem en bisættelse og en begravelse, men vi tager gerne en snak med dig/jer omkring valget, hvis der opstår tvivl eller der er behov for rådgivning. Vi er en professionel bedemand som hjælper hvor vi kan, og vi skal nok ordne alt papirarbejdet og planlægningen af selve højtideligheden. 


En typisk bisættelse med urnenedsættelse eller askespredning


En bisættelse er ofte en kirkelig handling, men det kan også være en offentlig handling i et kapel eller et hospitalskapel. En bisættelse er, når afdøde har valgt at blive brændt, og hvor urnen efterfølgende nedsættes på en kirkegård eller asken spredes til søs.

Ved en traditionel bisættelse bærer de nærmeste pårørende kisten ud til rustvognen, der herefter kører langsomt væk. Man kan også vælge at lade kisten stå, hvilket er normal praksis ved en bisættelse i et kapel, som har eget krematorium.

Den afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det. Oftest sættes urnen i et urnegravsted, en urnemur eller et kolumbarium (urnehal).


Kravet om, at afdøde selv skriftligt skal have erklæret et ønske om at asken skal spredes over åbent hav, kan fraviges, hvis der ikke er tvivl om, at det var afdødes ønske. Det er begravelsesmyndigheden, der træffer afgørelse om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges.

Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø. Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt. Det er ikke tilladt at sænke urnen med aske i havet.


En traditionel begravelse med jordfæstelse


En traditionel begravelse i en kirke med efterfølgende nedsættelse af kisten er formentlig den bedst kendte form for begravelse. Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, kan vi arrangere en borgerlig begravelse fra et kirkegårdskapel. Efter højtideligheden bæres kisten ud af kirken eller kapellet og placeres på en katafalk med hjul og kisten køres stille ud til graven. Når kisten skal jordfæstes, altså sænkes i jorden, sker det med deltagelse af familie, pårørende og venner.

Kisten kan jordfæstes både i privat grav og i fællesgrav – med eller uden egen gravsten.


Vi ordner papirarbejdet


Uanset om du vælger en bisættelse eller begravelse til afdøde, kontakter vi præsten, såfremt afdøde er medlem af folkekirken, ordner al papirarbejdet og tager os af planlægningen af selve højtideligheden, hvad enten det er fra en kirke eller et kapel.


Rådgivning & vejledning i Lolland Falster & Sydsjælland


Både en bisættelse og en begravelse er en smuk højtidelighed, og begge udføres altid med den allerstørste respekt, service, diskretion og professionalitet.


Hvad kan vi som bedemand tilbyde dig?


Med vores mange års erfaring i branchen har vi hjulpet i mange situationer, og vi ved at tiden efter dødsfald er svær. Vi sætter derfor en ære i at hjælpe dig/jer med, at sige ordentligt farvel til den afdøde. KDH Bedemand agerer som en professionel bedemand i den konkrete situation, og vi har fokus på at skabe tryghed og tillid i processen. Hos KDH Bedemand tilbyder vi mange services, og vi vil meget gerne tage en snak med dig/jer omkring jeres ønsker til højtideligheden. Det kan også være den afdøde allerede har afgivet sine ønsker i formularen Min Sidste Vilje, hvori afdøde har tilkendegjort og beskrevet sine ønsker til bisættelsen eller begravelsen. Vi vil meget gerne gå igennem formularen med dig, og hjælpe med at planlægge og arrangere en smuk højtidelighed.   


Hos KDH. Bedemand tilbyder vi en lang række er forskellige services i forbindelse med planlægning og arrangering af en bisættelse eller begravelse. Først og fremmest tilbyder vi afhentning af den afdøde, uanset om døden indtraf i hjemmet, på plejehjem, hospice eller hospital. Vi sørger for at koordinere de forskellige ting, og aftale nærmere med dig/jer. Derudover tilbyder vi også assistance i hvis døden indtraf i udlandet, hvor vi sørger for at de nødvendige aftaler kommer i stand og sikre en hurtig hjemtransport. Som professionel bedemand har vi også erfaring med ansøgning til begravelseshjælp. Vi sørger for at sende ansøgninger afsted efter aftale med dig/jer. Hos KDH Bedemand ser vi mennesker i sorg, og vi vil meget gerne være behjælpelige med alt det praktiske. 


Ring endelig til os på 51339977 uanset tidspunkt, hvis du har brug for råd og vejledning eller blot har nogle spørgsmål.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend